Odpowiedź do zadania z liliami

Odpowiedź brzmi: w 59. dniu jezioro będzie pokryte liliami wodnymi do połowy. Jeśli z każdą dobą lilie podwajają swoją powierzchnię, to dzień przed tym jak zajmą całą powierzchnię jeziora muszą zajmować połowę tej powierzchni.
Żeby pokazać Ci to na liczbach załóżmy, że mamy zadanie, które brzmi: na jeziorze jest jedna lilia wodna. Co 24 h liczba lilii w jeziorze się podwaja. W którym dniu będzie ich łącznie 32? I tutaj odpowiedź nie brzmi w 16. tylko w 6. dniu. Zobacz:
W pierwszym dniu jest jedna lilia. W drugim – dwa razy więcej, czyli 2 lilie. W 3. dniu, znowu dwa razy więcej czyli 2×2=4 lilie wodne. W czwartym dniu znowu ich liczba się podwoi i będzie ich 4×2 = 8. W piątym znowu dwa razy więcej czyli 16 i w szóstym 32.
Z ciekawości w 16. dniu byłoby ich 2 do potęgi 16-1 czyli 15, co daje 32 768 lilii wodnych.